Żegluga morska wiąże się rzecz jasna z pewnymi niebezpieczeństwami, a jeśli te się pojawią to również mogą się kończyć tragicznie. Dlatego tak istotny jest odpowiedni kontakt na morzu i systemy, które pozwalają ostrzegać się o niebezpieczeństwa. Na tym polu swoją rolę pełni system GMDSS, który określany jest mianem Światowego Morskiego Systemu Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa.

Czym jest system GMDSS?

System GMDSS to inaczej mówiąc kompleksowy zbiór procedur bezpieczeństwa, wyposażenia i środków łączności alarmowe, który jest przewidziany dla statków, tak by zapewnić bezpieczeństwo w trakcie żeglugi i stworzyć warunki, w ramach których możliwe będzie szybkie i skuteczne alarmowanie o wypadkach i niebezpiecznych sytuacjach do jakich dochodzi na morzu. W związku z tym stosowany jest podział obszarów morskich, w ramach którego stworzone są strefy morskie. W ich ramach muszą funkcjonować odpowiednie systemy łączności, tak by w standaryzowanej formie możliwe było informowanie o niebezpieczeństwie.

Kompleksowe zasady poprawiające bezpieczeństwo

Wprowadzenie systemy GMDSS doprowadziło do sytuacji, w której ogólny poziom bezpieczeństwa został podniesiony a ewentualne sytuacje awaryjne nawet jeśli się pojawiają to można na nie sprawniej reagować, co zmniejsza ryzyko poważnych skutków takich wydarzeń.