Ostrzeżenia nawigacyjne na morzu są związane z systemem Navtex. Wchodzi on w skład systemu GDMSS, a skrót pochodzi od nazwy angielskiej – Navigational Text Messages. Co umożliwia takie rozwiązanie? Czym cechuje się NNNN? Jakie korzyści daje odbiornik Navtex?

Navtex

Nie zapominajmy o tym, że Navtex umożliwia i zapewnia przekazywane informacji za pomocą teleksu. To niezwykle ważna kwestia, jaka pozwala zachować bezpieczeństwo żeglugi. Informacje są przekazywane z brzegowych stacji, które są wyznaczone do transmisji oraz kierowane na statki z odpowiednim odbiornikiem. Warto podkreślić, że system Navtex jest przystosowany do działania na częstotliwości 518 kHz, przy czym zdarza się też częstotliwość 490 kHz. Jaki jest jego zasięg? Zazwyczaj wynosi 400 mil morskich od nadającej stacji. 

NNNN

Każda ze stacji ma własne oznaczenie literowe, czyli do każdej stacji jest przypisana jedna litera. Wiadomości nadawane ulegają kategoryzacji. Oznacza to, że dana wiadomość jest przypisywana do konkretnej kategorii, tj: prognoza pogody, wzywanie pomocy, ostrzeżenia nawigacyjne, czy też działalność systemu nawigacyjnego. System oznaczeń kategorii także jest literowy. 

Użytkownik musi mieć na uwadze to, że odbiornik jest ustawiony na odbieranie wiadomości od danej stacji. Stacja nadaje informacje na obszar, w którym statek się znajduje lub w który wchodzi. Ponadto, stacja ma za zadanie określić, jakie wiadomości mogą być odbierane, a jakie nie. Ostrzeżenia nawigacyjne to niezwykle ważne aspekty, które pozwalają zachować bezpieczeństwo na morzu.